Schrikbarend veel peesblessures bij sporters in het nieuwe jaar!

De achilespees

De achilespees

Goede voornemens om meer te gaan sporten? Het seizoen weer volop gestart? Hard aan het trainen voor de vierdaagse of een hardloopwedstrijd? Aan het voorbereiden op of aan het bijkomen van de wintersport? Pas op, het aantal peesblessures bij sporters is deze maanden schrikbarend hoog!

Wat is een peesblessure?


Een pees verbindt een spier met het bot. Door overbelasting kunnen kleine scheurtjes in de pees ontstaan. Deze kleine scheurtjes voelt de sporter als pijn op de plaats waar de pees aan bot vast zit. De tendinopathie (peesblessure) die ontstaat is meestal geen echte ontsteking (hoewel dit wel vaak zo genoemd wordt) maar een irritatie. Een pees is slecht doorbloed en herstelt daarom langzaam. Wanneer de blessure doorzet veranderd het weefsel van de pees geleidelijk en wordt de pees kwetsbaar. De peesblessure komt vaak voor bij de voetzool, de hak, de knie, de heup/lies en de schouder. 

Hoe herken je een peesblesssure?


Bij een peesblessure heeft een sporter op een duidelijk aan te wijzen plaats pijn die soms gepaard gaat met zwelling, roodheid en warmte.

Er zijn vier verschillende stadia van een peesblessure;

  • Stadium 1, er is sprake van pijn, irritatie van de pees na het sporten. Deze pijn verdwijnt na een aantal uren rust.

  • Stadium 2, er is sprake van pijn tijdens de warming up (bij aanvang van het sporten). De pijn verdwijnt gedurende de warming up. Na afloop van de sportbeoefeningen is er sprake van pijn en eventueel stijfheid en dit verdwijnt na langere tijd rust.

  • Stadium 3, er is sprake van pijn ter hoogte van de pees bij aanvang, tijdens en na afloop van sportbeoefening. Vaak is er inmiddels ook sprake van pijn gedurende normale dagelijkse activiteiten. De pijn en overige symptomen verdwijnen na langdurige rust.

  • Stadium 4 er is sprake van continue pijn ook gedurende rust en normale dagelijkse activiteiten en de pijnklachten verdwijnen ook na langdurige rust niet.

Hoe voorkom je een peesblessure?


Een peesblessure ontstaat over het algemeen door een overbelasting. De kwaliteit van het weefsel van de pees neemt af naarmate je ouder wordt. Ook wanneer je eerder een peesblessure hebt gehad neemt de kwaliteit van het weefsel af en loop je dus meer risico een peesblessure op te lopen. Tot slot neemt de kwaliteit van de pezen af als je weinig beweegt. In beweging blijven is dus erg belangrijk bij het voorkomen en herstellen van een peesblessure! Met een goede warming up en geleidelijk opbouwen van de sportactiviteiten kunnen de meeste peesblessures bij sporters voorkomen worden. In je warming up is het belangrijk om op een langzaam tempo alle sport specifieke bewegingen uit te voeren en de snelheid gedurende de warming up geleidelijk op te bouwen. Voldoende hersteltijd na de sportbelasting is belangrijk om de spieren de kans te geven hun afvalstoffen kwijt te raken.

Wat te doen als je toch een peesblessure hebt opgelopen?


Tijdelijk verminderen van de belastende activiteiten (actieve rust) in combinatie met gerichte oefeningen om de spieren en pezen te versterken en de stabiliteit van het gewricht en/of aangrenzende gewrichten te verbeteren zijn belangrijk. Verder kan er regelmatig gekoeld worden om de pijn te verminderen (let op niet rechtstreeks op de huid om bevriezing te voorkomen) en kan een je een curetape aanleggen om de spieren en pezen te ondersteunen.

Curetape bij een blessure van de patellapees van de knie 

 

Wanneer met een peesblessure naar de huisarts, fysiotherapeut of sportarts?


De meeste peesblessures herstellen, met in acht nemen van bovenstaande adviezen, vanzelf. Wanneer peesklachten meer dan zes weken ontstaan treden er veranderingen op in het weefsel van de pees. De pees is hierdoor minder sterk en klachten houden lang aan en komen vaker terug. Het is daarom erg belangrijk om in een vroeg stadium deskundig advies in te winnen en zonodig actie te ondernemen! Een pees is slecht doorbloed en herstelt daarom moeizaam. Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar behandelmogelijkheden om peesblessures (sneller) te laten herstellen. Shockwave therapie (geluidsgolven die worden ingezet om verkalkingen te vernietigen), injecties met corticosteroïde (ontstekingsremmers) en bloedplaatjes zijn voorbeelden van deze behandelmogelijkheden.