Sporter en specifieke doelgroepen zijn gebaat bij meer regie over eigen revalidatieproces en begeleiding op afstand.  

E-health and zelfmanagement bij sportblessures en chronische aandoeningen


AUWH online blessure preventie & herstel is opgericht in september 2014 en op dit moment uniek in Nederland in het aanbieden van online trainings- en revalidatieprogramma's en videoconsulten specifiek voor sporters en speciale doelgroepen.

Het idee voor deze onderneming is ontstaan door mijn ervaring als sportfysiotherapeut dat mensen steeds minder verzekerd zijn voor fysiotherapie en minder tijd hebben. Sporters zetten (te) laat de stap naar een zorgverlener waardoor ernstigere blessures ontstaan dan nodig was geweest bij vroegtijdig ingrijpen. Daarnaast komt het uitvoeren van spierversterkende oefeningen om optimaal te herstellen en nieuwe blessures er vaak niet meer van. Voor speciale doelgroepen zoals mensen met obesitas, artrose, diabetes en/ of reumatische aandoeningen wordt fysiotherapie niet of nauwelijks meer vergoed. Voor deze mensen is het echter erg belangrijk om regelmatig te bewegen en oefeningen uit te voeren en ondersteuning op afstand kan hierbij helpen. AUWH is geen vervanging maar juist een verlenging van de reeds bestaande zorg voor sporters.
— Yvon Kiemeneij, oprichtster AUWH, master sportfysiotherapeut en bewegingswetenschapper

Yvon Kiemeneij

  • De kosten van de zorg zijn hoog en is er regelmatig geen of slechts een beperkte vergoeding vanuit de zorgverzekering
  • De gemiddelde sporter heeft weinig tijd
  • De gemiddelde sporter is relatief jong
  • Online zorg wordt steeds meer ingezet voor specifieke doelgroepen zoals mensen met obesitas, artrose, diabetes en reumatische aandoeningen. Zorg op afstand kan mensen helpen om regelmatig te bewegen en oefeningen uit te voeren om gezondheid,fitheid en kwaliteit van leven te verbeteren.
  • De sportfysiotherapie richt zich met name op het adviseren en begeleiden van actieve oefentherapie.

Bovenstaande punten pleiten ervoor dat de gemiddelde sporter over het algemeen gebaat is en in staat is om meer regie te krijgen over het eigen revalidatieproces en begeleiding op afstand. Bij specifieke doelgroepen wordt hier al langer met succes gebruik van gemaakt.  In de huidige en naar verwachting de toekomstige maatschappij is er een toenemende vraag naar E-health en zelfmanagement.
Daarbij richt AUWH online blessure preventie % herstel zich sterk op de preventie van sportblessures, daarmee wordt ingesprongen op de algemene ontwikkelingen in de gezondheidszorg waarbij preventie een belangrijke plaats inneemt.

Verlenging van de reguliere zorg voor sporters en specifieke doelgroepen. 

AUWH online blessurepreventie & herstel is geen vervanging maar juist een verlenging van de reguliere zorg (huisarts, fysiotherapeut, sportarts etc) voor sporters en specifieke doelgroepen streeft naar uitstekende samenwerkingen met de reguliere zorg. Online zorgverlening is veel goedkoper en bespaart tijd ten opzicht van de reguliere zorg. Dit biedt ook aanvullende mogelijkheden:

  • Voorkom (ernstige) blessures door tijdig deskundige adviezen en oefeningen

  • Uitgebreide nazorg na sportblessures door begeleiding op afstand met oefeningen via een mooi en  handige app voor thuis of in de sport of fitness zaal.

  • Maakt specialistisch zorg voor iedere sporter bereikbaar, geen belemmering door reisafstand en/of wachtlijst.

  • Specifieke doelgroepen met minimale inzet toch ondersteunen regelmatig te blijven bewegen en oefeningen uit te voeren om gezondheid, fitheid en kwaliteit van leven te verbeteren.