Algemene voorwaarden van AUWH

Leeftijd klant

De klant dient minimaal 18 jaar oud te zijn

Geheimhouding

AUWH houdt zich aan de geheimhoudingsplicht en zal klantgegevens alleen gebruiken voor het consult en niet voor andere doeleinden. Alle fysiotherapeuten zijn BIG-geregistreerd.

Privacy

AUWH zet er op in de privacy van persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door zorgvuldig de partijen waarmee samengewerkt wordt uit te kiezen. Onverhoopte schending van de privacy als gevolg van het gebruik van bijvoorbeeld communicatiemiddelen zoals email en videoconsult kunnen AUWH niet worden aangerekend, aangezien de communicatie middelen door derden worden geleverd.

Klachtenprocedure

Als de klant een klacht heeft meldt hij deze bij AUWH.

Betaling

De diensten van AUWH moeten vooraf betaald worden via IDEAL of PayPal. Een andere vorm van betaling is niet mogelijk. 

Annulering

AUWH behoudt het recht de toegang tot de oefenprogramma's op elk gewenst moment te beëindigen. Wanneer het oefenprogramma niet geleverd wordt of voortijdig, dat wil zeggen voor de afgesproken termijn is verlopen, beëindigd wordt dan worden de aanschafkosten aan de klant geretourneerd. 

Ontevreden

Na afloop van de videoconsulten wordt tevredenheid geëvalueerd. Mocht de klant ontevreden zijn over de geleverde dienstverlening bestaat de mogelijkheid tot restitutie van de kosten. De klant moet in dit geval zelf contact op nemen met AUWH om restitutie van de kosten aan te vragen. 

Indien klant ontevreden is over het 'oefenprogramma' via Physitrack dan kan de klant contact opnemen met AUWH. Wanneer de klant binnen 48 uur na ontvangst van de inlogcodes voor toegang tot het standaard oefenprogramma contact opneemt met AUWH dan zullen de kosten worden geretourneerd en het oefenprogramma zal worden stop gezet. 

Adviezen

AUWH streeft ernaar de klant zo goed mogelijk te adviseren, echter kan niet garanderen dat de klant baat heeft bij de adviezen. De adviezen van AUWH zijn een aanvulling op en geen vervanging van de reguliere (para)medisch zorg. De klant maakt altijd zelf de afweging om met zijn klachten naar een huisarts of andere zorgverlener te gaan.

Online platform voor thuisoefeningen

AUWH maakt voor het aanbieden van het online platform voor thuisoefeningen gebruik van het programma van Physitrack. Voor inhoudelijke vragen over het oefenprogramma kan de klant bij de zorgverlener van AUWH terecht voor alle overige of technische vragen kan de klant zich rechtstreeks tot Physitrack wenden. 

Aansprakelijkheid

AUWH kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade aan de gezondheid door bijvoorbeeld- maar niet uitsluitend- de informatie, adviezen en oefeningen die worden verstrekt aan de cliënt. Een uitzondering op deze uitsluiting van alle vormen van aansprakelijkheid is indien er sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en de vergoeding die klant betaalt voor het volgen van een behandeling gedurende maximaal 1 jaar. AUWH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. 

AUWH kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade als gevolg van het gebruik van de website, programma’s, of communicatiemiddelen waar AUWH mee werktbijvoorbeeld- maar niet uitsluitend – schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie, schade ten gevolge van virussen of schade ten gevolge van schenden van privacy.